Vragen? 076 - 525 88 72

Masterclass AVG / Privacy

Het programma
Tijdens deze Masterclass komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Achtergronden van de nieuwe regels, de urgentie
  • Belangrijke verschillen tussen de AVG en Wbp
  • Rechten van betrokkenen, inzagerecht, recht om vergeten te worden
  • Verplichtingen voor uw organisatie
  • Meldplicht datalekker, privacy-by-design, uitvoeren privacy impact asessments
  • Data protection officer, de functionaris gegevensbescherming
  • Rol AP en boetes
  • Praktische vragen uit de praktijk

Inleiding
Geruime tijd geleden is in Brussel een akkoord bereikt over de nieuwe Europese Verordening voor bescherming van persoonsgegevens. De AVG bevat zeer gedetailleerde verplichtingen voor organisaties die persoonsgegevens verwerken om die gegevens te beschermen. De privacy rechten van consumenten, werknemers, burgers en patiƫnten worden verder uitgebreid. Met miljoenenboetes dwingt de AVG u tot nauwkeurige naleving van de nieuwe regels.

Resultaat
De AVG trad al in 2016 in werking en zal in 2018 de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) volledig gaan vervangen. Al uw bedrijfsprocessen en informatiesystemen moeten de ingangsdatum 2018 zijn aangepast aan de AVG. In de tussenliggende tijd moet u voldoen aan de Wbp en u klaar maken voor de AVG. Maar wat betekent dit voor u? Hoe gaat u het privacy management in uw organisatie optimaliseren?

Deze training maakt u duidelijk wat de consequenties zijn van de nieuwe regelgeving voor uw organisatie en verschaft u inzicht in een plan van aanpak.

Datum en locatie
De actuele startdatum en locatie kunt u hier terugvinden.